Aktuality

Čeká nás další kus zničené přírody? V sázce je Draháň a okolí

V rámci snahy o zachování přírody kolem nás jsme se tentokrát zapojili do petice na záchranu Draháně a jejího okolí, tedy několika přírodních památek, včetně lokality NATURA 2000, které jsou vážně ohrožené realizací tzv. jižní varianty Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), jejíž první plány pochází z 30. let minulého století. Od té doby se však Praha a okolí radikálně změnily. Původním plánem byl obchvat, nicméně v současnosti je to již průtah vedoucí skrz rezidenční, rekreační a přírodní oblasti na severu Prahy využívané desítkami tisíc Pražanů.

Šestiproudá transevropská dálnice, s předpokládaným provozem 90 až 100 tisíc vozidel denně, by poškodila přírodní oblasti na severu Prahy. Zároveň by došlo k radikálnímu zhoršení životního prostředí a ohrožení zdraví obyvatel zejména na území Dolních Chaber, Suchdola, Čimic, Bohnic a Ďáblic. Tyto městské části jsou navíc vystaveny negativnímu vlivu letecké dopravy, jejíž zátěž by se výrazně zvýšila s plánovanou výstavbou paralelní dráhy letiště Václava Havla.

Dle vyjádření České inspekce životního prostředí v rámci procesu EIA 2001-2002 varianta J (SOKP 518 a 519) „nepřímo zasahuje a dotýká se největšího počtu chráněných území a omezuje, v některých případech dokonce likviduje, nejvíce stanovišť s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů. Z pohledu vlivu na krajinný ráz je rovněž varianta J nepřijatelná,…“

Nám tato změna také nepřijde přijatelná, proto jsme petici podepsali a sdílíme jí s vámi. Vyjádřit svůj nesouhlas můžete podpisem online petice:

https://e-petice.cz/petitions/petice-za-rozumne-reseni-okruhu-kolem-prahy.html

nebo přijďte k nám na prodejnu, kde najdete papírovou formu petice.

Jaké jsou ale alternativy? 

Podle slov Gabriely Lněničkové z odborné neziskové organizace www.rozumnadoprava.cz: “Existují reálné alternativy, jimiž jsou propojky dálnic D7-D8 (např. nově postavená silnice I/16 Slaný – Velvary či připravovaný aglomerační okruh s jižním obchvatem Kralup). S ohledem na klimatické závazky bude nezbytné převést část nákladní dopravy na železnici a pro cestování mezi krajskými městy vybudovat vysokorychlostní tratě, případně modernizovat stávající železniční koridory, které nabídnou konkurenceschopnou alternativu k osobní silniční dopravě. Pro městskou a příměstskou dopravu je zároveň žádoucí rozvíjet a zkvalitňovat MHD, příměstské železnice, dobudovat parkoviště P+R a B+R na okraji Prahy a na středočeských zastávkách, pro kratší vzdálenosti zlepšovat podmínky pro chodce a cyklisty. Ve středočeských obcích zajistit základní občanskou vybavenost (školy, lékaře, apod.), aby jejich obyvatelé nemuseli tak často dojíždět do Prahy.”

Více je popsáno na stranách 10 až 15 dokumentu o řešení městské a tranzitní dopravy v Praze a Středočeském kraji. 

Mapa oblasti přírodního parku Draháň – Troja, jehož středem má vést šestiproudová dálnice.

Podrobná mapa, kde má být dálnice vedena. 

Na Facebooku najdete komunitu Máme rádi přírodní park Drahaň-Troja, do které se můžete připojit. 

Zdroje:

https://rozumnadoprava.cz/wp-content/uploads/2020/08/PP_Drahan_Troja.png

http://na-dotek.cz/wp-content/uploads/2020/03/casopis-na-dotek-23.pdf

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čeká nás další kus zničené přírody? V sázce je Draháň a okolí
0
    0
    Košík
    Košík je prázdnýZpět do obchodu