Náplň do osvěžovače Eukalyptus Tierra Verde 200 ml

99  včetně DPH

EAN: 8595691810813 Katalogové číslo: 8595691810813 Kategorie: , , ,

Popis

Náplň do osvěžovače vzduchu s eukalyptovou silicí slouží jako náhradní náplň do skleněné lahvičky produktu Osvěžovač vzduchu Eukalyptus Tierra Verde 100 ml a šetří nejen naše peněžní výdaje, ale především životní prostředí.
Eukalyptový osvěžovač vzduchu je vhodný zejména do interiérů. Jeho příjemná vůně zlepšuje náladu a působí blahodárně na dýchací cesty. Silice eukalyptu je tedy výborným pomocníkem ve sdílených prostorách, jako jsou čekárny, recepce, šatny a sociální zařízení. Eukalyptový éterický olej má antimikrobiální účinky a zároveň patří mezi přírodní repelenty. Osvěžovače vzduchu na bázi éterických olejů a lihu neobsahují umělé parfémy ani jiné syntetické látky a proto se mohou pochlubit certifikací Eco Garantie. Éterické oleje české značky Tierra Verde jsou vyráběny s respektem k životnímu prostředí a lidem, kteří pěstují a zpracovávají suroviny pro jejich výrobu.

OBJEM: 200 ml
ZEMĚ PŮVODU: Česká republika
SLOŽENÍ: líh denaturovaný, voda, eukalyptová silice v biokvalitě (Eucalyptus globulus), d-limonen.
POUŽITÍ: Osvěžovač vzduchu se používá k provonění, očištění a osvěžení prostoru. Sáček s náhradní náplní opatrně otevřeme, doplníme do vyprázdněné skleněné lahvičky od produktu Osvěžovač vzduchu Eukalyptus Tierra Verde 100 ml, a zbytek uchováme k dalšímu použití. Uchovávejte obal těsně uzavřený víčkem.
UPOZORNĚNÍ: Přírodní rostlinné extrakty, stejně jako jakékoli jiné látky, mohou vyvolat alergii. Eukalyptus Globulus není vhodný pro děti do 10 let a osoby trpící astmatem. Chraňte oči. Neaplikujte prostředek na tělo a nevdechujte. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud obtíže přetrvávají, volejte lékaře.
BEZPEČNOST: Nebezpečí. Obsahuje: Eucalyptol, Alfa Pinen, d-limonen. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

0
    0
    Košík
    Košík je prázdnýZpět do obchodu